Zavedení ložisek.

2022-07-19

Ložisko je mechanický prvek, který omezuje relativní pohyb na požadovaný rozsah pohybu a snižuje tření mezi pohyblivými částmi.

Ložiska jsou navržena tak, aby zajišťovala volný lineární pohyb pohyblivých částí nebo volnou rotaci kolem pevné osy, nebo aby zabránila pohybu řízením vektoru normálových sil působících na pohyblivé části. Většina ložisek usnadňuje požadovaný pohyb minimalizací tření.

Ložiska lze obecně klasifikovat podle různých metod, jako je typ operace, povolený pohyb nebo směr zatížení (síly) působící na součást.

Rotační ložisko podpírá rotující součást, jako je tyč nebo hřídel, v rámci mechanického systému a přenáší axiální a radiální zatížení ze zdroje zatížení na konstrukci, která je nese. Nejjednodušším ložiskem je kluzné ložisko, které se skládá z hřídele, která se otáčí v díře.

Tření se snižuje mazáním. U kuličkových a válečkových ložisek jsou pro snížení kluzného tření mezi oběžníky nebo čepy ložiskové sestavy umístěny valivá tělesa válečků nebo kuliček s kruhovým průřezem.

Široká škála konstrukcí ložisek může být správně přizpůsobena potřebám různých aplikací, aby se maximalizovala účinnost, spolehlivost a životnost.